türk aile yapısı 


  1. yenilir mi yutulur mu olduğu bilinmez hale gelmiş, efsane ve menkıbeyi andıran, türk televiziyonculuğunda 1990'lardan itibaren rtük deyimine dönüştürülmüş muamma.

    bugün bu yapının bıyığı olanlarca bıyık, olmayanlarca dudak bükülerek karşılanması, türk aile geleneğinin batıya eklemlendikten sonra kendi içerisinde yaşadığı sarsıntının sonucudur. türk ailesinin geçirdiği bu sarsıntılar neticesinde, rtük gibi kurumların, türk aile yapısı derken, orta asyanın kadim türk ailesinin mi, islamla harmanlanmış anadolu türklüğünün mü, batıcı yeni aile tipinin mi, yoksa salt islam akidesinin mi referans kabul edildiği an itibarıyla anlaşılmış değildir.

    reality show konseptinin türkiyedeki ana akım medyaya bulaşmasıyla birlikte, bırakınız türk aile yapısından, alalade bir aile yapısından bile söz edilemeyecek hale gelinmiştir. aile kurumunun, böyle programların ülke sınırlarından geçişine müsade edildikten sonra rtükle koruma altına alındığından bahsedilmesi karşısında söylemeden edemeyiz: (bkz: bu ne perhiz bu ne lahana turşusu)
    (kali rind ?, 18.04.2013 14:04 ~ 14:07)

© 2024 - weblog sözlük uludağ sözlük

weblog sözlük bir interaktif sözlük çalışmasıdır. weblog sözlük sözlük spot tematik sözlü bir interaktif sözlük çalışmasıdır. weblog sözlük sözlük spot tematik sözlük servisi ile üretilmiştir. sözlükler yöneticilerinin sorumluluğundadır, www.sozlukspot.com sözlüklerin içeriklerinden sorumlu tutulamaz.