metafizik 


  1. isim babası aristo (aristoteles)olan, ilk başlarda fizik bilimlerinin ötesinde kalan şeyleri ifade etmek için kullanılmış kelime.

    metafizik çeşitli filozoflarla kısmen farklı anlamlara bürünmüş olsa da ontolojik yani varlıksal temellerinden uzaklaşmamıştır. kimileyin felsefenin bir birimi olarak görünse de, felsefeden oldukça farklı bir anlamda da ele alınmıştır. özellikle tradisyonalizm ekolüyle birlikte felsefe eksenine oturtulmasına şiddetle karşı çıkılmış, ilahi hikmetin anlaşılması için gerekli bilgilerin sahası ya da hikmete ulaştırıcı bir yöntem anlamında metafizik bağımsız, zaman ve mekan ötesi bir konumda açıklanmıştır. böylece metafizik çağlara göre değişmeyen ilahi bilgi ve hakikatin araştırmasını yapan bir yöntem anlamında kullanılmıştır. ilim anlamında metafizik; örneğimizi batı minvalinden verecek olursak platonun bahsettiği idealar evrenine ulaşmak için kullanılacak yolun ilmidir. yani aslında herşeyin özüne ulaşmayı amaçlayan ilimdir.
    (kali rind ?, 17.05.2013 19:04)

© 2024 - weblog sözlük uludağ sözlük

weblog sözlük bir interaktif sözlük çalışmasıdır. weblog sözlük sözlük spot tematik sözlü bir interaktif sözlük çalışmasıdır. weblog sözlük sözlük spot tematik sözlük servisi ile üretilmiştir. sözlükler yöneticilerinin sorumluluğundadır, www.sozlukspot.com sözlüklerin içeriklerinden sorumlu tutulamaz.